Visie en werkwijze Hazeleger Coaching

Visie en werkwijze personal coaching
Als je weet wie je bent en wat je talenten zijn:

  • werk je met plezier en voldoening
  • functioneer je beter en ben je effectiever
  • kun je balans aanbrengen in je leven
  • dien je anderen met je kwaliteiten
  • ben je prettig om mee te werken en samen te leven

Ik ben christen. Wanneer je zelf christen bent, kan het prettig zijn om een coach te hebben die het geloof met je deelt. Psychische problematiek kan namelijk van grote invloed zijn op de geloofsbeleving. Vind je het fijn om samen te bidden tijdens de sessies, dan kan dat!

Visie en werkwijze met vijf thema’s
Ik werk aan de hand van vijf thema’s: geloven, groeien, genieten, gezond leven en liefhebben. We gaan terug naar het verleden. Wie was je en waarom ben je geworden wie je nu bent? Daarna gaan we door naar het heden. Wat kost veel energie en hoe zijn je relaties met de mensen om je heen? We sluiten de therapie af met een plan voor de toekomst. We gaan op zoek naar jouw ideale balans in je leven.

Uiteraard kunnen ook mensen met een andere levensovertuiging bij mij terecht.

Visie en werkwijze opvoedondersteuning
Voor de werkwijze voor opvoedondersteuning en workshops kijk op Opvoeding en ondersteuning.

Omgang met privacygevoelige informatie
Ik schrijf tijdens de coachingssessies mee op papier, er komt niets in een digitaal systeem te staan. Drie maanden na het laatste gesprek vernietig ik het papieren dossier.