Ervaring online cursus

Ervaring online cursus Opvoeden vanuit geloof, hoop & liefde
Welk cijfer zou je de cursus willen geven? 8
Wat vond je van de aangeboden onderwerpen? Passend bij mijn eigen
belevingswereld en waar ik momenteel met mijn kinderen binnen ons
gezin tegenaan loop.
Geeft de theorie antwoord op vragen waar jij als opvoeder tegenaan
loopt? Ja vaak wel. Ook een eye-opener om te lezen dat je jongens en
meisjes anders benadert omdat zij de dingen zelf anders benaderen.
(Los nog van het feit dat elk kind uniek is.) Mooi om kinderen soms
zelfs oplossingen te laten aandragen.
Wat vond je van de opdrachten bij de onderwerpen? Kort en bondig en
praktisch om te theorie toe te passen. Een positieve insteek zoals
‘waar ben je trots op bij jezelf’ of ‘wat deed je al goed’.
Levert deze cursus jou en je gezin op wat je van tevoren gehoopt
had? Ja, heel positief om vanuit de liefde naar je kind te kijken en
complimenten te geven. Het levert ook echt positiviteit op, zo mooi.
Hoewel het veel stof is in totaal, is het wel in hapklare stukjes aangeboden.
Ik ga de informatie nogmaals doorlezen en proberen om het me op die manier meer eigen
te maken. Er zitten veel handigheidjes tussen.
Margriet